Over ons - Odaves - Management in Infra

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Odaves Management in Infra is in 2015 opgericht door ing. J.M.C. (Jeroen) Willems.

Odaves richt zich op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

Jeroen is vanaf 1997 gestart met zijn loopbaan na het behalen van zijn HTS Civiele Techniek - diploma. In zijn loopbaan heeft hij zich verworven tot een ervaren projectleider/ projectmanager op het gebied van civiele techniek. Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan in de ruimtelijke ontwikkeling, milieu en verkeer. Buiten dat is hij all-rounder in het begeleiden en coördineren van civieltechnische opdrachten.

Odaves richt zich op de klantvraag. Die klantvraag werken wij uit. Jeroen heeft zich in zijn loopbaanontwikkeling dan ook uitvoerig beziggehouden met competentieontwikkeling. Een goede werkhouding bereik je immers door een juiste inzet, positieve instelling, pragmatische houding, goede communicatieve vaardigheden, open instelling en in het verbinden met elkaar om samenwerking te creëren.

Reden te meer dat Odaves is ontstaan met de doelstelling om het lef te hebben te gaan ondernemen, eigenwijs te zijn en verbinding te leggen.

Odaves' missie is dan ook niet in 1 zin te omschrijven:

- de vraagstelling: welke doelstelling wenst de opdrachtgever te realiseren;
- hoe maak ik deze doelstelling waar;
- welk resultaat dient behaald te worden;
- hoe ga ik de opdracht invullen: uit welke mensen (team) kan ik putten, wat zijn de budgetmogelijkheden, aan welke kwaliteiten dient het projectresultaat te voldoen, binnen welke periode dien ik de opdracht te vervullen, hoe is de organisatiestructuur waarop ik kan bouwen, welke risico-inventarisatie kan ik opmaken, uit welke informatiebronnen kan ik putten, etc.

Kortom: Invulling van bovenstaande vraagspecificatie is uitermate van belang om de opdracht invulling te kunnen geven. Odaves' doel hierbij is om conform de eisen een opdracht uit te werken die: transparant wordt uitgewerkt, efficiënt wordt ingestoken, doorlopend koershoudende op de factoren tijd, geld en kwaliteit om tenslotte op een aangename manier de opdracht te kunnen vervullen met als doelstelling meerwaarde te vervullen.

Odaves levert een plezierige en prettig mee samen te werken collega in de persoon van Jeroen Willems. Hierbij wordt voor u als opdrachtgever een goede prijs kwaliteit verhouding geleverd, doordat Jeroen zich als enthousiast professional resultaatgericht positioneert.

Jeroen is naast zijn ondernemingsactiviteiten ook politiek ondernemend.

Vanaf 2010 heeft Jeroen zich op politiek vlak ontwikkeld. Hij is raadslid in de gemeente en kan hierbij op een voornamelijk competitieve manier bijdrage leveren om een gezonde gemeente te hebben en te houden. Dit is tevens van belang voor zijn opdrachten, zodat ook op politiek vlak hij hierin zijn bijdrage kan leveren.

Jeroen heeft zijn ervaring opgedaan in het bedrijfsleven en bij overheidsinstanties. Jeroen is vooral bekend met de gemeentelijke overheid.

Taakvelden zoals locatieontwikkeling, planontwikkeling en omgevingsmanagement zijn hem bekend. Dit met dank aan zijn politieke ervaring.

Belangrijke competenties van Odaves zijn o.a.:

- Organisatie(-ontwikkeling), Openheid, maar ook op een gewenste en Ontspannen manier de vraagstelling in te kunnen vullen
- Daadkracht, Doortastendheid en Democratisch
- Adviserend
- Verantwoordelijkheid durven te nemen, Verdraagzaamheid en Vernieuwend
- Efficiënt gedrag, Effectief, Enerverend en Evenwichtig
- Samenwerkend en geStructureerd

Uiteraard gaat dit samen met:

- Resultaatgerichtheid
- Gericht communicatief handelen
- Flexibele instelling
- Transparante houding
- Betrokkenheid
- Meerwaarde meegeven voor de organisatie


Door de houding niet te baseren op: "U vraagt wij draaien", maar op een houding door eerst 'door' te vragen, voordat gestart kan worden met het project, maar ook tussentijds terugkoppeling te leveren hoe de 'vlag er bij hangt'. Communicatie is en blijft 1 van de belangrijkste competenties om de vraag in te kunnen vullen. Een project dient immers onder deze competenties opgericht te worden en met een gedegen procesgang tot een goed resultaat uitgewerkt te worden.

Waar het om draait: Mogelijk maken van de vereenvoudiging van de benadering van de vraagstelling. Hierbij de passende management methodieken toe te passen. En vervolgens resultaat uit te brengen van de invulling van de vraagstelling die Op De Achterkant Van Een Sigarendoos uitgelegd en gepresenteerd kan worden.

De slogan van Odaves is dan ook:

Open en Daadkrachtig Adviserend de juiste Verantwoordelijkheid te nemen en Efficiënt Samen te werken

Ik kijk graag uit naar een plezierige samenwerking.

met vriendelijke groet,
Jeroen Willems


Odaves B.V. - Management in Infra
Jeroen Willems
Anjelierstraat 4
5402 LB Uden
Tel: 0413 246440
Gsm: 06 53846935
Kvk: 62590278
Btw: NL854878245B01
   Social Media
© 2016-2017 Odaves B.V. | Realisatie: Uw PC Dokter Uden
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu